ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Jak udokumentować poniesienie wydatków na Internet?

poniedziałek, 19 grudnia 2011 18:17

Jak udokumentować poniesienie wydatków na Internet?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak udokumentować wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet, aby móc skorzystać z ulgi internetowej.

W związku z tym, że operatorzy usług internetowych coraz częściej proponują klientom rezygnację z papierowych faktur VAT na rzecz faktur udostępnianych do wiadomości użytkowników treści faktur na stronie internetowej operatora bądź przesyłanych użytkownikom pocztą elektroniczną, zmienił się art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zrezygnowano z obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych na Internet fakturą VAT.

Wysokość wydatków z tego tytułu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zatem w przypadku rozliczenia ulgi internetowej za 2011 r. każdy dowód, z którego będzie wynikało, że podatnik uiścił opłatę za użytkowanie Internetu będzie dowodem stanowiącym podstawę do dokonania odliczenia, w ramach obowiązującego limitu (ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 178, poz. 1478).

Z dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatków muszą wynikać, w szczególności, następujące dane:

  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),
  • sprzedającego (towar lub usługę),
  • rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz
  • kwota zapłaty.
powrót Podatki dochodowe Jak udokumentować poniesienie wydatków na Internet?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________