ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprzedaż choinek. Stawka VAT

poniedziałek, 19 grudnia 2011 20:22

Sprzedaż choinek. Stawka VAT

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Jakiś czas temu napisałem kilka słów o zasadach opodatkowania podatkiem VAT tradycyjnej potrawy wigilijnej, jaką jest ryba. Uznałem jednak, że tekst ten nie będzie kompletny, jeżeli nie uzupełni się go o zasady opodatkowania VAT innego przedmiotu tradycji Świąt Bożego Narodzenia, jakim jest pachnąca świeżym lasem choinka. Czym prędzej zatem poniżej kreślę kilka słów o podatku, jaki pazerny fiskus pobiera od wielowiekowej tradycji. Sprawdź stawkę VAT na sprzedaż choinek.

W opodatkowaniu tejże tradycji da się bowiem dostrzec cynizm i hipokryzję fiskusa, ponieważ taka sama choinka sprzedawana przez różne podmioty wywołuje różne skutki w podatku VAT (art. 2 pkt. 15-20, art. 41 ust. 1-2a, art. 43 ust. 1 pkt. 3, art. 146 a pkt. 1-2, poz. 15 załącznika nr 2  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług, tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 111 poz. 1054 ze zm.).

 

Jeżeli choinka będzie sprzedawana przez rolnika ryczałtowego, to transakcja taka będzie zwolniona z podatku VAT. Uznaje się bowiem, że w takim przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą produktu rolnego, ponieważ została ona wyprodukowana w jego gospodarstwie rolnym w ramach prowadzonej tam działalności rolniczej, jaką jest również sprzedaż produktów gospodarki leśnej.

Podobnie rzecz się będzie miała w przypadku sprzedaży choinek przez rolnika, który prowadzi gospodarstwo leśne, z tytułu którego ciąży na nim obowiązek podatkowy w podatku leśnym. Również i ta sprzedaż choinek korzystała będzie ze zwolnienia z podatku VAT.

Zgoła odmiennie kształtuje się sytuacja podmiotów, które sprzedają choinki wyprodukowane przez rolników i leśników. W tym bowiem przypadku fiskus, nie bacząc na tradycję Świąt Bożego Narodzenia, ochoczo sięgnął pod najwyższą stawkę podatku VAT dla opodatkowania sprzedaży choinek. Zauważyć bowiem należy, że zwolnienie z podatku VAT ma zastosowanie jedynie do choinek pochodzących z działalności rolniczej oraz do choinek będących produktami gospodarki leśnej.

W związku z takim podejściem fiskusa do tradycji muszę powiedzieć dlaczego uważam, że jest on hipokrytą i cynikiem. Ano uważam go za hipokrytę dlatego, że ustanowił on zwolnienie dla dość licznego elektoratu, jakim są rolnicy. Ale uważam tak dlatego, że trudno jest zliczyć drzewka choinek, które zostały wycięte z plantacji rolniczych i leśnych, więc po fiskus się ma trudzić (już sobie wyobrażam fiskusa buszującego w lesie), a przecież rolnicy mogą kupić choinki od innych plantatorów, które nie będą już miały przymiotu produktu rolnego lub pochodzącego z gospodarki leśnej. Za cynika zaś uważam fiskusa zaś dlatego, że ten ubytek podatkowy, który ewentualnie poniesie on w związku z transakcjami choinkowymi rolników, z nawiązką ściągnie on od innych sprzedawców choinek, gdyż ich transakcje choinkowe opodatkowane są 23% stawką podatku VAT, a tych sprzedawców oraz ich obrót łatwiej jest policzyć.

Na zakończenie tego smutnego wyjaśnienia chcemy Państwu drodzy czytelnicy jeszcze raz życzyć wszystkiego co  najprzyjemniejsze w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a przede wszystkim spokoju od nachalnego fiskusa oraz miłej zabawy z prezentami, które wszystkim podatnikom VAT, jak najbardziej się należą,

czego z całego serca życzy Państwu
zespół Ekspertax

powrót VAT Sprzedaż choinek. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________