ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od środków transportowych Nowy wzór deklaracji w podatku od środków transportowych

środa, 21 grudnia 2011 16:03

Nowy wzór deklaracji w podatku od środków transportowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od 2012 r. zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji w podatku od środków transportowych DT-1 i DT-1/A. W szczególności dotyczy on osób prawnych, ponieważ osoby fizyczne będą mogły do końca 2012 r. korzystać z dotychczasowych deklaracji.

Nowy wzór określi rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych, które wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

 

Zmiana podyktowana jest przejściem z NIP na PESEL, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, który jest identyfikatorem podatkowym tych osób.

Zmieni się także terminologia odnosząca się do homologacji ("certyfikat Euro" zastąpiono "poziomem emisji spalin" oraz uzupełniono poziomy emisji spalin o Euro I, II, III, IV, V, które są stosowane dla pojazdów homologowanych na zgodność z Dyrektywą 2005/55/WE i obejmują pojazdu M1, M2, N1, N2 o masie odniesienia przekraczającej 2.160 kg oraz M3 i N3).

Ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. nr 293, poz. 1731).

Poniżej nowy wzór Deklaracji na podatek od środków transportowych i Załącznika do tej deklaracji do pobrania.

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

DT-1A Załącznik do Deklaracji na podatek od środków transportowych

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

powrót Podatek od środków transportowych Nowy wzór deklaracji w podatku od środków transportowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________