ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Nowe obowiązki dla podaników handlujących węglem od 2012

czwartek, 29 grudnia 2011 13:30

Nowe obowiązki dla podaników handlujących węglem od 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy podmioty zajmujące się w ramach działalności gospodarczej sprzedażą węgla, który nabywany jest bezpośrednio od kopalni lub od innych podmiotów zajmujących się handlem węglem, mają nowe obowiązki w związku ze zmianą przepsiów dotyczących akcyzy, która zacznie obowiązywać od dnia 2 stycznia 2012 r.

Podmioty zajmujące się handlem węglem od nowego roku mają obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku akcyzowego przy sprzedaży wyrobów węglowych.

 

Od 2012 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o podatku akcyzowym, które dodano lub znowelizowano na mocy przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378), a konkretnie: art. 21 pkt. 1 lit. a, lit. c, pkt 4 lit. a, pkt 5, pkt 6 lit. a-c, pkt 7, pkt 13 lit. b.

W oparciu o powyższe zmiany należy stwierdzić, iż podmioty sprzedające wyroby węglowe zaliczone zostały do kręgu podatników podatku akcyzowego. Stąd zobowiązane są one przed dniem 2 stycznia 2012 r. dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, do czego służy formularz AKC-R składany do naczelnika właściwego dla nich urzędu celnego.

Naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia, pisemnie potwierdzi jego przyjęcie. Zatem może się zdarzyć, że przed dniem 2 stycznia 2012 r., tj. od dnia w którym zaczną obowiązywać nowe przepisy, organ celny nie zdąży przesłać podatnikowi potwierdzenia rejesteracyjnego. Fakt ten nie będzie miał jednak negatywnego znaczenia, ponieważ dla dopełnienia obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego wystarczającym jest, że podatnik dostarczy je (lub wyśle listem poleconym)  przed wskazaną datą do organu celnego, który dla celów akcyzy jest organem podatkowym.

powrót Akcyza Nowe obowiązki dla podaników handlujących węglem od 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________