ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Sprzedaż wyrobów węglowych nieprzeznaczonych na cele opałowe od 2012

czwartek, 29 grudnia 2011 14:22

Sprzedaż wyrobów węglowych nieprzeznaczonych na cele opałowe od 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, co jest warunkiem koniecznym, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego w przypadku handlu wyrobami węglowymi.

W przypadkach sprzedaży wyrobów węglowych nieprzeznaczonych do celów opałowych, co ma miejsce na pośrednich etapach obrotu, korzystają one ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Ich dostawcy na każdym poziomie tegoż obrotu określeni zostali jako „pośredniczące podmioty węglowe”.

 

Przedmiotem opodatkowania przy sprzedaży wyrobów węglowych, do których zalicza się: węgiel kamienny, brykiety, brykietki i inne podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla oznaczony kodem CN 2701; węgiel brunatny oznaczony kodem CN 2702; koks i półkoks z węgla kamiennego, brunatnego lub torfu oznaczony kodem CN 2704 00 – są bowiem ww. wyroby węglowe, jeżeli przeznaczone są one do celów opałowych.

Od dnia 2 stycznia 2012 r. opodatkowaniu akcyzą objęta będzie również sprzedaż zapasów wyrobów węglowych, jeżeli będą one przeznaczone dla celów opałowych

powrót Akcyza Sprzedaż wyrobów węglowych nieprzeznaczonych na cele opałowe od 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________