ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Od 2012 podatnicy nie skorzystają z lokat antybelkowych!

czwartek, 29 grudnia 2011 15:56

Od 2012 podatnicy nie skorzystają z lokat antybelkowych!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ustawa tzw. okołobudżetowa została uchwalona. Wprowadza ona zmiany w Ordynacji podatkowej, które dotyczą zasad zaokrąglania podatków. Zmiana ta wpływa na możliwość dziennej kapitalizacji odsetek, tj. skorzystanie z lokat jednodniowych, które chroniły podatników przed zapłatą, zgodnie z prawem, podatku od zysków kapitałowych (czyli podatku Belki). Od 2012 r. takiej możliwości już nie będzie!

Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. w art. 4 stwierdza (zasada ogólna), że podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem.

 

Zmiana wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania nowych przepisów. Ustawa okołobudżetowa zostanie zapewne opublikowana w jednym z ostatnich Dzienników Ustaw z 2011 r.

Natomiast podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

Zastrzeżenie to dotyczy właśnie zysków z lokat. Przychody oraz podatek pobierany od tych przychodów w wysokości 19% (art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), tj.:

  • odsetki od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek stanowi przedmiot działalności gospodarczej),
  • odsetki i dyskonta od papierów wartościowych,
  • odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów (z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą),

obecnie, do końca 2011 r. zaokrąglanych na zasadach ogólnych.Zasady te wynikają z ekonomiki poboru podatków aby wyeliminować ryzyko błędów przy rozliczeniach podatkowych.
Jednocześnie pozwalają uniknąć legalnie podatku w specyficznej sytuacji, tzn. wtedy gdy skapitalizowane odsetki wynoszą 2,49 zł, gdyż wtedy zgodnie z przepisami, nie powstaje wtedy obowiązek podatkowy.

Natomiast już podstawa opodatkowania dla przychodu z odsetek w kwocie 2,60 zł wynosi 3 zł, a obliczony od niej podatek (19%) wyniesie 0,57 zł, który następnie należy zaokrąglić do 1 zł.

W efekcie zastosowania wyżej opisanych zasad ogólnych, obecnie w 2011 r. lokata w wysokości 18.000 zł (z oprocentowaniem w wysokości 5% rocznie) jest wolna od podatku, jeśli bank będzie naliczał odsetki w systemie jednodniowym. Po zmianie będzie opodatkowana.

powrót Podatki dochodowe Od 2012 podatnicy nie skorzystają z lokat antybelkowych!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________