ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Przewozy okazjonalne osób. Od 2012 konieczny VAP-5!

niedziela, 01 stycznia 2012 15:41

Przewozy okazjonalne osób. Od 2012 konieczny VAP-5!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podmioty zagraniczne od 1 stycznia 2012 r. są objęte szczególną procedurą w zakresie świadczenia usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób. Kierowca musi posiadać VAP-5.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okazjonalne przewozy drogowe osób, autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, mają możliwość skorzystania z uproszczonej rejestracji i rozliczania podatku VAT, uregulowanych przepisami art.134a-134c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

W celu skorzystania ze szczególnej procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób, podatnik powinien złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku wobec tych usług (VAP-R) do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście drogą elektroniczną za pomocą aplikacji informatycznej, która jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych: http://www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=5964&wysw=4&sub=sub2.

Po złożeniu zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku podatnikowi zostanie nadany numer identyfikacyjny na potrzeby wykonywanych przez tego podatnika usług okazjonalnego przewozu na terytorium Polski. Naczelnik potwierdza zidentyfikowanie podatnika jako „podatnika VAT – przewozy okazjonalne” z wykorzystaniem drogi elektronicznej na formularzu VAP-5.

W przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, przez podatnika zidentyfikowanego jako „podatnik VAT – przewozy okazjonalne” kierujący pojazdem w trakcie wykonywania tych przewozów na terytorium Polski zobowiązany jest do posiadania wydruku potwierdzenia zidentyfikowania podatnika jako podatnik VAT – przewozy okazjonalne” (VAP-5).

 

powrót VAT Przewozy okazjonalne osób. Od 2012 konieczny VAP-5!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________