ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Prace konserwatorskie i restauracyjne od 2012 nie są juz zwolnione z VAT!

niedziela, 01 stycznia 2012 16:08

Prace konserwatorskie i restauracyjne od 2012 nie są juz zwolnione z VAT!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Do końca 2011 r. usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków świadczone podlegały zwolnieniu z VAT.

Przepis §43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 392) zwalniał od podatku w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących:

 

  1. zabytków wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do inwentarza muzeum albo wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego;
  2. materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego.

Zwolnienie w zakresie prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków mogło być stosowane, pod warunkiem że:

  1. prace konserwatorskie i restauratorskie są wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do prowadzenia tych prac;
  2. na prowadzenie tych prac zostało wydane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Warunek ten był spełniony również w przypadku podmiotów gospodarczych wykonujących prace konserwatorskie i restauratorskie, które zatrudniały lub w których wspólnikami są osoby uprawnione do wykonywania tych prac, o ile w pozwoleniu, określono osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich.

Jak wynika z powyższych przepisów zwolnienie z VAT usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków wpisanych do rejestru zabytków uzależnione było od spełnienia dwóch warunków, o których mowa w § 43 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia.

Pierwszym warunkiem zastosowania zwolnienia z VAT usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich lub restauratorskich jest zapewnienie, aby prace konserwatorskie lub restauratorskie były wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje dające uprawnienia do prowadzenia tych prac. Natomiast zgodnie z drugim warunkiem zwolnienie z VAT może być zastosowane jeśli na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich zostało wydane pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zwolnienie ww. usług obowiązywało do końca 2011 r. Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują stawki VAT adekwatne do świadczonych usług, tj. m.in. 23%.

powrót VAT Prace konserwatorskie i restauracyjne od 2012 nie są juz zwolnione z VAT!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________