ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Obrót wyrobami węglowymi. Jak dokumentować bezpośrednią sprzedaż węgla przez kopalnię

wtorek, 03 stycznia 2012 20:31

Obrót wyrobami węglowymi. Jak dokumentować bezpośrednią sprzedaż węgla przez kopalnię

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak powinien wyglądać obieg dokumentów dostawy gdy kopalnia, dostarcza węgiel własnym transportem do miejsca odbioru u nabywcy (sprzedaż bezpośrednia podmiotowi pośredniczącemu lub korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy).

Kopalnia jest pośredniczącym podmiotem węglowym, dokonuje bezpośredniej sprzedaży węgla innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Węgiel jest przemieszczany z kopalni do nabywcy.

Kopalnia dostarcza węgiel własnym transportem do miejsca ich odbioru u nabywcy.

 

Obieg dokumentu dostawy

 1. Kopalnia:
  - wystawia dokument dostawy w czterech egzemplarzach, w którym w poz. 1–4 wpisuje swoje dane,
  - dwa egzemplarze dokumentu dostawy zachowuje dla siebie (egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wystawiającego i egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wydającego wyroby),
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy przekazuje nabywcy (przewozi, wysyła pocztą, itp.),
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy dołącza do przemieszczanych wyrobów węglowych.
 2. Po dostarczeniu węgla ich nabywca potwierdza odbiór na przeznaczonym do tego egzemplarzu dokumentu dostawy, który zwraca kopalni (za pośrednictwem osoby przewożącej wyroby węglowe, pocztą lub w inny umówiony sposób).
 3. Kopalnia dołącza egzemplarz dokumentu dostawy zawierający potwierdzenie odbioru węgla przez ich nabywcę do pozostałych posiadanych egzemplarzy dokumentu dostawy.
powrót Akcyza Obrót wyrobami węglowymi. Jak dokumentować bezpośrednią sprzedaż węgla przez kopalnię

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________