ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Obrót wyrobami węglowymi. Jak dokumentować sprzedaż węgla przez kopalnię za pośrednictwem 2 przewoźników

wtorek, 03 stycznia 2012 20:51

Obrót wyrobami węglowymi. Jak dokumentować sprzedaż węgla przez kopalnię za pośrednictwem 2 przewoźników

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak powinien wyglądać obieg dokumentów dostawy gdy kopalnia, powierza węgiel przewoźnikowi, a nabywca odbiera węgiel od przewoźnika (sprzedaż podmiotowi pośredniczącemu lub korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy).

Kopalnia dostarcza węgiel do nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (np. PKP). Nabywca odbiera węgiel od przewoźnika w umówionym miejscu i przewozi je do siebie własnym transportem. Kopania dostarcza węgiel przewoźnikowi własnym transportem.

 

Obieg dokumentu dostawy:

 1. Kopalnia:
  - wystawia dokument dostawy w czterech egzemplarzach, w którym w poz. 1–4 wpisuje swoje dane, a w poz. 11 wpisuje miejsce odbioru węgla przez nabywcę od przewoźnika,
  - dwa egzemplarze dokumentu dostawy zachowuje dla siebie (egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wystawiającego i egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wydającego wyroby),
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy przekazuje nabywcy (wysyła przez
  przewoźnika, pocztą, itp. ),
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy dołącza do przemieszczanych wyrobów
  węglowych, tzn. przewozi razem z węglem i przekazuje przewoźnikowi.
 2. Przemieszczenie wyrobów węglowych jest dokumentowane podczas transportu, dokonywanego zarówno przez kopalnię, jak i przez przewoźnika, egzemplarzem dokumentu dostawy dołączonym do przemieszczanego węgla.
 3. Po odebraniu węgla od przewoźnika ich nabywca potwierdza odbiór na egzemplarzu dokumentu dostawy, który był dołączony do przemieszczanych wyrobów, a następnie przekazuje go kopalni (za pośrednictwem przewoźnika, poczty lub w inny umówiony sposób).
 4. Kopalnia dołącza egzemplarz dokumentu dostawy zawierający potwierdzenie odbioru wyrobów przez ich nabywcę do pozostałych posiadanych egzemplarzy dokumentu dostawy.
powrót Akcyza Obrót wyrobami węglowymi. Jak dokumentować sprzedaż węgla przez kopalnię za pośrednictwem 2 przewoźników

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________