ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Obrót wyrobami węglowymi. Jak dokumentować bezpośrednią sprzedaż węgla przez kopalnię nabywcy, który sam go odbiera

wtorek, 03 stycznia 2012 20:59

Obrót wyrobami węglowymi. Jak dokumentować bezpośrednią sprzedaż węgla przez kopalnię nabywcy, który sam go odbiera

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak powinien wyglądać obieg dokumentów dostawy gdy kopalnia, sprzedaje węgiel, a nabywca obiera węgiel własnym transportem z kopalni (sprzedaż bezpośrednia podmiotowi pośredniczącemu lub korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy).

Kopalnia jest pośredniczącym podmiotem węglowym, dokonuje bezpośredniej sprzedaży węgla innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Węgiel jest przemieszczany z kopalni do nabywcy. Nabywca odbiera węgiel z kopalni własnym transportem.

 

Obieg dokumentu dostawy:

 1. Kopalnia:
  - wystawia dokument dostawy w czterech egzemplarzach, w którym w poz. 1–4 wpisuje swoje dane, a w poz. 11 wpisuje miejsce odbioru węgla znajdujące się w kopalni,
  - dwa egzemplarze dokumentu dostawy zachowuje dla siebie (egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wystawiającego i egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wydającego wyroby),
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy przekazuje nabywcy,
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy przedkłada nabywcy celem potwierdzenia odbioru węgla.
 2. Nabywca potwierdza odbiór węgla na przedłożonym mu w tym celu egzemplarzu dokumentu dostawy, który zwraca kopalni.
 3. Kopalnia dołącza egzemplarz dokumentu dostawy zawierający potwierdzenie odbioru wyrobów przez ich nabywcę do pozostałych posiadanych egzemplarzy dokumentu dostawy.
 4. Nabywca przewozi dalej węgiel własnym transportem, przy czym posiadany przez niego egzemplarz dokumentu dostawy potwierdza prawidłowe nabycia wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy.
powrót Akcyza Obrót wyrobami węglowymi. Jak dokumentować bezpośrednią sprzedaż węgla przez kopalnię nabywcy, który sam go odbiera

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________