ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Obrót wyrobami węglowymi. Jak dokumentować sprzedaż węgla przez kopalnię do umówionego miejsca

wtorek, 03 stycznia 2012 21:08

Obrót wyrobami węglowymi. Jak dokumentować sprzedaż węgla przez kopalnię do umówionego miejsca

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak powinien wyglądać obieg dokumentów dostawy gdy kopalnia, dostarcza węgiel do umówionego miejsca, skąd odbiera go upoważniony przewoźnik (sprzedaż bezpośrednia podmiotowi pośredniczącemu lub korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy).

Kopalnia jest pośredniczącym podmiotem węglowym, dokonuje bezpośredniej sprzedaży węgla innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Nabywca odbiera węgiel za pośrednictwem przewoźnika (np. PKP). Kopalnia dostarcza węgiel przewoźnikowi do umówionego miejsca (np. na stację kolejową). Przewoźnik posiada właściwe pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania nabywcy węgla wobec kopalni.

 

 

Obieg dokumentu dostawy:

 1. Kopalnia:
  - wystawia dokument dostawy w czterech egzemplarzach, w którym w poz. 1–4 wpisuje swoje dane, a w poz. 11 wpisuje miejsce dostarczenia węgla przewoźnikowi (np. stację kolejową),
  - dwa egzemplarze dokumentu dostawy zachowuje dla siebie (egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wystawiającego i egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wydającego wyroby),
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy przekazuje przewoźnikowi celem przekazania go nabywcy węgla,
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy przedkłada przewoźnikowi celem potwierdzenia odbioru węgla w imieniu nabywcy.
 2. Przewoźnik po dostarczeniu mu węgla przez kopalnię potwierdza jego odbiór w imieniu nabywcy na przedłożonym mu w tym celu egzemplarzu dokumentu dostawy, który przekazuje wraz z pełnomocnictwem kopalni.
 3. Kopalnia dołącza egzemplarz dokumentu dostawy zawierający potwierdzenie odbioru wyrobów przez przewoźnika wraz z pełnomocnictwem do pozostałych posiadanych egzemplarzy dokumentu dostawy.
 4. Przewoźnik przewozi dalej węgiel do nabywcy, przy czym posiadany przez niego egzemplarz dokumentu dostawy przeznaczony dla nabywcy jest potwierdzeniem prawidłowego nabycia wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy
powrót Akcyza Obrót wyrobami węglowymi. Jak dokumentować sprzedaż węgla przez kopalnię do umówionego miejsca

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________