ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Sprzedaż wyrobów węglowych bez przemieszczenia. Jak dokumentować

wtorek, 03 stycznia 2012 21:14

Sprzedaż wyrobów węglowych bez przemieszczenia. Jak dokumentować

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak powinien wyglądać obieg dokumentów dostawy gdy kopalnia, dokonuje sprzedaży węgla który nie jest przemieszczany (sprzedaż bezpośrednia podmiotowi pośredniczącemu lub korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy).

Węgiel znajdujący się w kopalni był przedmiotem kilku transakcji sprzedaży między kolejnymi firmami, którym nie towarzyszyło przemieszczenie węgla (było to tzw. fakturowanie). Kolejny pośrednik, który jest pośredniczącym podmiotem węglowym, dokonuje sprzedaży węgla innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, w wyniku której następuje przemieszczenie węgla z kopalni do nabywcy.

Pośrednik odbiera węgiel z kopalni i dostarcza je własnym transportem do miejsca odbioru wskazanego przez nabywcę.

 

Obieg dokumentu dostawy:

 1. Pośrednik:
  - wystawia dokument dostawy w czterech egzemplarzach, w którym w poz. 3 i 4 wpisuje dane kopalni, w której znajdują się wyroby węglowe,
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy zachowuje dla siebie (egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wystawiającego),
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy przekazuje nabywcy (przewozi, wysyła pocztą, itp.),
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy przekazuje kopalni, który wydaje mu wyroby węglowe do przemieszczenia
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy przedkłada w kopalni celem potwierdzenia wydania węgla do przemieszczenia i dołącza go do przemieszczanych wyrobów węglowych.
 2. Po dostarczeniu węgla przez pośrednika ich nabywca potwierdza odbiór na egzemplarzu dokumentu dostawy, który był dołączony do przemieszczanych wyrobów i zwraca go pośrednikowi.
 3. Pośrednik dołącza egzemplarz dokumentu dostawy zawierający potwierdzenie odbioru węgla przez ich nabywcę do posiadanego egzemplarza dokumentu dostawy.
powrót Akcyza Sprzedaż wyrobów węglowych bez przemieszczenia. Jak dokumentować

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________