ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Sprzedaż wyrobów węglowych nabywcy, który je odbiera z kopalni. Jak dokumentować

wtorek, 03 stycznia 2012 21:19

Sprzedaż wyrobów węglowych nabywcy, który je odbiera z kopalni. Jak dokumentować

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak powinien wyglądać obieg dokumentów dostawy gdy kopalnia, dokonuje sprzedaży węgla nabywcy, który sam odbiera węgiel z kopalni (sprzedaż bezpośrednia podmiotowi pośredniczącemu lub korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy).

Nabywca wyrobów węglowych odbiera je z kopalni, w której znajduje się węgiel, własnym transportem. Miejscem odbioru wyrobów węglowych jest w kopalni, w której znajduje się węgiel. Ilość przemieszczanego węgla wpisuje w dokumencie dostawy pośrednik, który wystawia dokument.

 

Obieg dokumentu dostawy:

 1. Pośrednik:
  - wystawia dokument dostawy w czterech egzemplarzach, w którym w poz. 3 i 4 wpisuje dane pośredniczącego kopalni, w której znajdują się wyroby węglowe,
  - jeden egzemplarz dokumentu dostawy zachowuje dla siebie (egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wystawiającego), - jeden egzemplarz dokumentu dostawy przekazuje nabywcy (wysyła pocztą, itp.),
  - dwa egzemplarze dokumentu dostawy przekazuje kopalni, w której znajduje się węgiel (za pośrednictwem nabywcy, któremu wcześniej przekazuje te egzemplarze dokumentu dostawy lub w inny umówiony sposób).
 2. Kopalnia, w której znajduje się węgiel, zachowuje jeden egzemplarz dokumentu dostawy dla siebie, na drugim egzemplarzu w poz. 8 potwierdza wydanie węgla, a następnie przedkłada go nabywcy celem potwierdzenia przez niego w poz. 14 odbioru węgla.
 3. Po potwierdzeniu odbioru węgla przez nabywcę na przedłożonym w tym celu egzemplarzu dokumentu dostawy kopalnia przekazuje ten egzemplarz w umówiony sposób pośrednikowi, który dołącza go do posiadanego egzemplarza dokumentu dostawy.
 4. Nabywca przewozi dalej wyroby węglowe własnym transportem, przy czym posiadany przez niego egzemplarz dokumentu dostawy służy jako potwierdzenie prawidłowego nabycia wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy.
powrót Akcyza Sprzedaż wyrobów węglowych nabywcy, który je odbiera z kopalni. Jak dokumentować

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________