Sprzedaż wyrobów węglowych nabywcy, który je odbiera własnym transportem. Jak dokumentować
 

ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Sprzedaż wyrobów węglowych nabywcy, który je odbiera własnym transportem. Jak dokumentować

wtorek, 03 stycznia 2012 21:24

Sprzedaż wyrobów węglowych nabywcy, który je odbiera własnym transportem. Jak dokumentować

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak powinien wyglądać obieg dokumentów dostawy gdy kopalnia, dokonuje sprzedaży węgla, który nabywca odbiera własnym transportem (sprzedaż bezpośrednia podmiotowi pośredniczącemu lub korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy).

Nabywca odbiera węgiel z kopalni własnym transportem. Miejsce odbioru wyrobów węglowych jest w kopalni, w której znajduje się węgiel. Ilość przemieszczanego węgla wpisuje w dokumencie dostawy kopalnia, w której znajduje się węgiel.

 

Obieg dokumentu dostaw:

 1. Pośrednik:
  - wystawia dokument dostawy w czterech egzemplarzach, w którym w poz. 3 i 4 wpisuje dane kopalni, w której znajdują się wyroby węglowe,
  - przekazuje cztery egzemplarze dokumentu dostawy kopalni, w której znajduje się węgiel (za pośrednictwem nabywcy, któremu wcześniej przekazuje wystawione egzemplarze dokumentu dostawy lub w inny umówiony sposób).
 2. Kopalnia, w której znajduje się węgiel, wpisuje ilość wydanych wyrobów węglowych w poz. 15 we wszystkich egzemplarzach dokumentu dostawy, z których:
  - jeden egzemplarz zachowuje dla siebie (egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wydającego węgiel),
  - jeden egzemplarz przekazuje nabywcy węgla,
  - jeden egzemplarz przekazuje pośrednikowi, który wystawił dokument,
  - w jednym egzemplarzu potwierdza w polu 8 wydanie węgla do przemieszczenia, a następnie przedkłada go nabywcy celem potwierdzenia w poz. 14 jego odbioru.
 3. Po potwierdzeniu odbioru węgla przez nabywcę na przedłożonym w tym celu egzemplarzu dokumentu dostawy kopalnia przekazuje ten egzemplarz w umówiony sposób pośrednikowi, który dołącza go do posiadanego egzemplarza dokumentu dostawy.
 4. Nabywca przewozi dalej wyroby węglowe własnym transportem, przy czym posiadany przez niego egzemplarz dokumentu dostawy służy jako potwierdzenie prawidłowego nabycia wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy.
powrót Akcyza Sprzedaż wyrobów węglowych nabywcy, który je odbiera własnym transportem. Jak dokumentować

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________