ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Sprzedaż wyrobów węglowych nabywcy, który je odbiera przez upoważnionego przewoźnika. Jak dokumentować

wtorek, 03 stycznia 2012 21:27

Sprzedaż wyrobów węglowych nabywcy, który je odbiera przez upoważnionego przewoźnika. Jak dokumentować

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak powinien wyglądać obieg dokumentów dostawy gdy kopalnia, dokonuje sprzedaży węgla który nabywca odbiera za pośrednictwem upoważnionego przewoźnika (sprzedaż bezpośrednia podmiotowi pośredniczącemu lub korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy).

Nabywca odbiera węgiel z kopalni za pośrednictwem przewoźnika (np. transportem samochodowym). Przewoźnik posiada właściwe pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania nabywcy węgla wobec kopalni i pośrednika. Ilość przemieszczanego węgla wpisuje w dokumencie dostawy kopalnia, w której znajduje się węgiel.

 

Obieg dokumentu dostawy:

 1. Pośrednik:
  - wystawia dokument dostawy w czterech egzemplarzach, w którym w poz. 3 i 4 wpisuje dane pośredniczącego kopalni, w której znajdują się wyroby węglowe,
  - przekazuje cztery egzemplarze dokumentu dostawy kopalni, w której znajduje się węgiel (za pośrednictwem nabywcy, któremu wcześniej przekazuje wystawione egzemplarze dokumentu dostawy lub w inny umówiony sposób).
 2. Kopalnia, w której znajduje się węgiel, wpisuje ilość wydanych wyrobów węglowych w poz. 15 we wszystkich egzemplarzach dokumentu dostawy, z których:
  - jeden egzemplarz zachowuje dla siebie (egzemplarz przeznaczony dla podmiotu wydającego węgiel),
  - jeden egzemplarz przekazuje przewoźnikowi z przeznaczeniem dla nabywcy węgla,
  - jeden egzemplarz przekazuje pośrednikowi, który wystawił dokument,
  - w jednym egzemplarzu potwierdza w polu 8 wydanie węgla do przemieszczenia, a następnie przedkłada go przewoźnikowi celem potwierdzenia w poz. 14 jego odbioru w imieniu nabywcy.
 3. Przewoźnik potwierdza odbiór węgla w imieniu nabywcy na przedłożonym mu w tym celu egzemplarzu dokumentu dostawy, który przekazuje wraz z pełnomocnictwem kopalni.
 4. Po potwierdzeniu odbioru węgla przez przewoźnika na przedłożonym w tym celu egzemplarzu dokumentu dostawy kopalnia przekazuje ten egzemplarz w umówiony sposób pośrednikowi, który dołącza go wraz z pełnomocnictwem do posiadanego
  egzemplarza dokumentu dostawy.
 5. Przewoźnik przewozi węgiel do nabywcy, przy czym posiadany przez niego egzemplarz dokumentu dostawy przeznaczony dla nabywcy służy jako potwierdzenie prawidłowego nabycia wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy.
powrót Akcyza Sprzedaż wyrobów węglowych nabywcy, który je odbiera przez upoważnionego przewoźnika. Jak dokumentować

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________