ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zwrot wydatków na zakup kas fiskalnych. Trzeba mieć potwierdzenie

środa, 04 stycznia 2012 19:38

Zwrot wydatków na zakup kas fiskalnych. Trzeba mieć potwierdzenie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Potwierdzenia stwierdzające spełnianie funkcji oraz warunków i kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne zachowują moc przez okres 3 lat od daty ich wydania. Nie wydaje ich już Minister Finansów.

Zmieni się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. nr 257, poz. 1733).

 

Po zmianie odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych lub jej zwrotu będzie można dokonać pod warunkiem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają wymagane funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać takie urządzenia.

W przypadku zakupu kas rejestrujących zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem, nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzenie, odliczenia i zwroty stosuje się odpowiednio.

Potwierdzenia stwierdzające spełnianie funkcji oraz warunków i kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne zachowują moc przez okres 3 lat od daty ich wydania (obecnie wydaje je Prezes Głównego Urzędu Miar, wcześniej był to Minister Finansów).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

powrót VAT Zwrot wydatków na zakup kas fiskalnych. Trzeba mieć potwierdzenie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________