ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zmiana stawki VAT w imporcie na napoje owocowe, owocowo-warzywne, nektary, warzywne i bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy

piątek, 13 stycznia 2012 19:27

Zmiana stawki VAT w imporcie na napoje owocowe, owocowo-warzywne, nektary, warzywne i bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów zmienia stawkę VAT na import napojów owocowych, napojów owocowo-warzywnych, nektarów, napojów warzywnych oraz napojów bezalkoholowych zawierających tłuszcz mlekowy.

 

Stosownie do postanowień art. 41 ust. 15 ustawy 2 dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, wykazów towarów wymienionych w załączniku nr 3 i 10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. nr 293, poz. 1727).

Zgodnie z poz. 31 załącznika nr 10 do ww. ustawy, 5% stawką podatku VAT są opodatkowane napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy.

Obecnie stawką podatku z tytułu importu w wysokości 5%, zgodnie z brzmieniem objaśnienia nr 11 (zamieszczonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia), opodatkowane są napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy.

Zmiana polega na dodaniu wymogu aby były to napoje niegazowane oraz dotyczącego 20% składu surowcowego ww. wskazanych napojach, w przypadku napojów zawierających tłuszcz mlekowy, także wymogu aby były to napoje niegazowane.

Projektowane rozporządzenie eliminuje powyższą rozbieżność i opodatkowuje importowane i krajowe napoje jednakową stawką podatku VAT. Zmiana w rozporządzeniu wejdzie w życie po upływie 3 dni od jego ogłoszenia.

powrót VAT Zmiana stawki VAT w imporcie na napoje owocowe, owocowo-warzywne, nektary, warzywne i bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________