ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Dokument dostawy wyrobów węglowych a faktura VAT na sprzedaż

piątek, 13 stycznia 2012 20:42

Dokument dostawy wyrobów węglowych a faktura VAT na sprzedaż

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 2 stycznia 2012 r., w myśl przepisów unijnych, obrót wyrobami węglowymi podlega akcyzie. Jednak zdecydowana większość tego obrotu podlega zwolnieniu od tego podatku. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przewiduje maksymalny zakres zwolnień przewidzianych w unijnej dyrektywie.

Ze zwolnienia mogą korzystać zarówno podmioty zużywające wyroby węglowe do celów zwolnionych od akcyzy, jak i pośrednicy w obrocie tymi wyrobami, tzw. pośredniczące podmioty węglowe (podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą, m.in. na sprzedaży wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy).

Jakie podmioty mogą korzystać ze zwolnienie od akcyzy?

Warunkiem korzystania ze zwolnienia od akcyzy przez pośredniczące podmioty węglowe jest jedynie powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności w tym charakterze oraz wystawienie tzw. dokumentu dostawy i dołączenie go do przemieszczanych wyrobów węglowych.

Czemu służy dokument dostawy?

Dokument dostawy jest wystawiany tylko w przypadku przemieszczania wyrobów węglowych do ich odbiorcy. Nie wystawia się tego dokumentu w przypadku tzw. transakcji fakturowych, czyli sprzedaży bez dostarczania odbiorcy wyrobów węglowych będących przedmiotem tej sprzedaży.

Dokument dostawy nie jest dokumentem warunkującym sprzedaż węgla, tylko dokumentem warunkującym zwolnienie od podatku akcyzowego.

W przypadku sprzedaży węgla z zapłaconą akcyzą nie ma obowiązku wystawiania dokumentu dostawy.

W przypadku gdy odbiór wyrobów węglowych przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od podmiotu sprzedającego lub w punkcie sprzedaży, potwierdzenie odbioru tych wyrobów następuje w miejscu odbioru znajdującym się u sprzedawcy, zatem nie ma konieczności późniejszego odsyłania przez nabywcę potwierdzonego dokumentu dostawy temu sprzedawcy.

Podmiot nabywający wyroby węglowe podpisując w dokumencie dostawy potwierdzenie odbioru akceptuje tym samym ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy opisane w tym dokumencie i od tego momentu ponosi odpowiedzialność za ich zużycie zgodne z tym przeznaczeniem.

Przykład obiegu dokumentu dostawy

Nabywca uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy (np. gospodarstwo domowe) dokonuje zakupu węgla w punkcie sprzedaży detalicznej (np. w workach po 10 kg).

Obieg dokumentu dostawy

  1. Sprzedawca węgla w punkcie detalicznym (pośredniczący podmiot węglowy) - wystawia dokument dostawy, w którym wpisuje m.in. dane nabywcy oraz w 5 kolumnie w poz. 15 opisuje przeznaczenie węgla uprawniające do jego zwolnienia od akcyzy (krótki opis i podstawa prawna, np. „zużycie wyrobów węglowych przez gospodarstwa domowe - art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym”).
  2. Nabywca węgla - zatrzymuje pierwszy egzemplarz przeznaczony dla nabywcy i potwierdza odbiór węgla w poz. 14 na drugim egzemplarzu dokumentu dostawy, który pozostaje u sprzedawcy.
powrót Akcyza Dokument dostawy wyrobów węglowych a faktura VAT na sprzedaż

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________