ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Sprzedaż złota. Jak opodatkować?

czwartek, 19 stycznia 2012 22:50

Sprzedaż złota. Jak opodatkować?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy odpłatne zbycie złota będzie podlegać podatkowi oraz czy złoto można zaliczyć do innych rzeczy, które po półrocznym okresie używania można sprzedać nie zaliczając tej sprzedaży do źródła przychodu (tzn. nie podlega opodatkowaniu).

Podatnik zamierzał kupić w banku złoto (sztabki lub monety) i tam je czasowo zdeponować na przechowanie. Po upływie sześciu miesięcy chce je sprzedać i jeżeli cena złota będzie wtedy wyższa, uzyska dochód jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Złoto nabyte będzie w normalnej transakcji kupna po cenie oferowanej przez sprzedawcę i zwykle zawierającej jego marżę lub prowizję. Taka transakcja kupna nie określa jej celu, zastosowania, przeznaczenia ani sposobu przechowywania, a także nie zawiera żadnej gwarancji odkupienia złota, oraz nie mówi o żadnym terminie ani o cenie jego ewentualnej sprzedaży. Decyzja o sprzedaży lub nie w przyszłości jest autonomiczną decyzją właściciela i nikogo więcej.

W ten sposób nabyte złoto spełnia wszelkie cechy rzeczy ruchomej i wolno taką rzecz (lub jej część) w przyszłości sprzedać lub nie w zależności od woli lub okoliczności życiowych, które się mogą zdarzyć, może być ono przekazane w części lub całości spadkobiercom.

Transakcja którą zamierza przeprowadzić podatnik nie kwalifikuje się do źródeł przychodów, ponieważ spełnia kryteria określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Katalog "innych rzeczy" nie został w ustawie rozwinięty i uważa, że taką "inną rzeczą" może być również złoto. Zakup złota jest zakupem rzeczy ruchomej. Jeżeli jej sprzedaż nastąpi w okresie 6 miesięcy od daty zakupu to przychód z tej transakcji będzie opodatkowany podatkiem dochodowym, a jeżeli sprzedaż nastąpi po okresie 6 miesięcy będzie z tego podatku zwolniony.


W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, do których zaliczyć należy również rzeczy ruchome (złoto). Jednakże podlegający opodatkowaniu przychód powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku.

Zatem podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu planowanej sprzedaży, jeśli zbycie złota będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup.

powrót Podatki dochodowe Sprzedaż złota. Jak opodatkować?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________