ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Posiłki na wynos w ramach cateringu. Stawka VAT

poniedziałek, 23 stycznia 2012 16:52

Posiłki na wynos w ramach cateringu. Stawka VAT

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Sprawdź, czy sprzedaż posiłków na wynos w ramach kateringu, które zostały przygotowane w lokalu gastronomicznym, podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT, czy też należałoby zastosować 8% stawkę tego podatku?

Usługa cateringu (katering) zalicza się do usług gastronomicznych związanych z wyżywieniem (sekcja C, grupowanie 10.85.1; sekcja I, dział 56, grupowanie 56.21.1 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zatem do posiłków sprzedawanych na wynos zastosowanie będzie miała 8% stawka podatku VAT (§7 ust. 1 pkt 1, poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73 z 2011 r. poz. 392).

Stawka 5% VAT ma zastosowanie do dań gotowych produkowanych przez wytwórcę żywności, które jako takie, co do zasady, są sprzedawane innym podmiotom trudniącym się ich dalszą sprzedażą (poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 11 poz. 1054 ze zm.).

powrót VAT Posiłki na wynos w ramach cateringu. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________