ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Czy możliwe jest podwyższenie kwoty zwrotu akcyzy na paliwa w rolinictwie

poniedziałek, 30 stycznia 2012 14:12

Czy możliwe jest podwyższenie kwoty zwrotu akcyzy na paliwa w rolinictwie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na propozycje dotyczące obniżenia akcyzy na paliwa udzielonej w dniu 24 stycznia 20912 r. wynika, że proponowane przez jedną z partii politycznych (Prawo i Sprawiedliwość) podwyższenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z 0,95 zł/l do 1,35 zł/l, jest niemożliwe do zrealizowania, ponieważ wprowadzona z dniem 1 stycznia 2012 r. akcyza na olej napędowy (wynosząca 1,196 zł/l) jest o 15 gr/l niższa od proponowanej wartości zwrotu.

MF wskazało, że odnośnie informacji o wniosku Wielkiej Brytanii o obniżenie podatku akcyzowego, Decyzja wykonawcza Rady z dnia 24 listopada 2011 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania obniżonych poziomów opodatkowania paliw silnikowych ma ograniczony zasięg terytorialny. Dotyczy ona tylko wysp Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadów, Szetlandów, wysp zatoki Firth of Clyde oraz wysp Scilly. Decyzja ta uzasadniona była geograficznym położeniem wysp, a co za tym idzie wysokimi kosztami dystrybucji paliw w odlegle regiony Wielkiej Brytanii (ląd-wyspy).

 

Decyzja Rady zawiera ponadto klauzulę, mówiącą o tym, że nawet w przypadkach ww. obniżki podatku akcyzowego, stawki te muszą być jednak zgodne z wielkością minimalnej stawki podatku akcyzowego wynikającej z dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Przepis art. 19 dyrektywy Rady 2003/96/WE, na podstawie którego są możliwe tego typu obniżki podatku akcyzowego wskazuje, że Komisja badając wniosek bierze pod uwagę, m.in. prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, jak również konieczność zapewnienia uczciwej konkurencji. W praktyce oznacza to możliwość obniżki stawek akcyzy tylko do minimów funkcjonujących we wszystkich krajach unijnych. Podkreślić należy, że Polska wymagane minimum na olej napędowy osiągnęła dopiero w tym roku.

Dla przykładu stawki podatku akcyzowego na olej napędowy i benzynę w Zjednoczonym Królestwie wynoszą odpowiednio: 579 euro/1000 l i 667,93 euro/1000 l, a w Polsce 330 euro/1000 l i 359 euro/1000 l.

Udział podatku akcyzowego w cenie paliw silnikowych w poszczególnych latach kształtował się następująco:

2008

2009

2010

2011

benzyna

46,44%

36,48%

32,20%

28,66%

olej napędowy

31,10%

27,51%

22,44%

18,75%

Z powyższego wynika, że realnie udział podatku akcyzowego w cenie detalicznej paliw silnikowych co roku spada z uwagi na wyższe ceny detaliczne paliw przy niezmienionej stawce podatku akcyzowego.

powrót Akcyza Czy możliwe jest podwyższenie kwoty zwrotu akcyzy na paliwa w rolinictwie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________