ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Czy istnieje możliwość rozliczania zużytych wyrobów akcyzowych w układzie miesięcznym?

czwartek, 02 lutego 2012 15:49

Czy istnieje możliwość rozliczania zużytych wyrobów akcyzowych w układzie miesięcznym?

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Podatnicy podatku akcyzowego, jako zużywający wyroby akcyzowe muszą prowadzić ich ewidencję. Sprawdź co powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych z podatku z uwagi na ich przeznaczenie oraz czy istnieje możliwość rozliczania zużytych wyrobów akcyzowych w układzie miesięcznym.

Spółka z o.o. jako podmiot zużywający wyroby akcyzowe prowadziła ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych z podatku akcyzowego z uwagi na ich przeznaczenie (art. 32 ust. 5 pkt. 3 ustawy z  dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 ze zm.). W związku z ewidencją podczas rejestracji druków na rok 2012 została poinformowana przez organ podatkowy, że w wyniku wewnętrznych uzgodnień wymagana będzie rejestracja, narastająco zużycia nabywanego paliwa i oleju w układzie dziennym.

Na potrzeby działalności ewidencja zużycia paliwa była prowadzona w spółce w okresach miesięcznych, a wynikające z niej dane były wykorzystywane dla celów ewidencji akcyzowej. Istotną okolicznością związaną ze zużywanym paliwem oraz ze zużyciem olejów smarowych jest to, że jednostki pływające nie posiadają liczników dziennego ich zużycia, w związku z czym ustalenie ich ilości w układzie dziennym dzienne jest wielce utrudnione, a niekiedy wręcz niemożliwe.

W związku informacją uzyskaną od organu podatkowego w spółce pojawił się problem, w jaki sposób należy rozumieć stosowne regulacje dotyczące ewidencji akcyzowej, ponieważ nie ustanowiono w nich jednoznacznych wymagań dla treści takowej ewidencji, a nieprawidłowa ich interpretacja może narazić podatnika na nałożenie kary.

Spółka chciała się dowiedzieć:
•    czy istnieje możliwość rozliczania zużytych wyrobów akcyzowych w układzie miesięcznym?
•    czy konieczność rozliczania dziennego oznacza, że możliwe jest dokonywanie tego w drodze szacunkowego zużycia?

powrót Akcyza Czy istnieje możliwość rozliczania zużytych wyrobów akcyzowych w układzie miesięcznym?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________