ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

wtorek, 07 lutego 2012 22:09

Weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje wzrost składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez płatników składek z 4,5% do 6,5% podstawy wymiaru. W części finansowanej przez ubezpieczonych składka pozostaje na niezmienionym poziomie 1,5% podstawy wymiaru. Ustawa przewiduje ponadto wzrost stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe z 6% do 8% podstawy wymiaru.

Podniesienie stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe jest środkiem służącym ograniczeniu deficytu budżetu państwa, a w konsekwencji obniżenia poziomu potrzeb pożyczkowych państwa i kosztów obsługi długu publicznego. Zmiana pozwoli ograniczyć deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie funduszu rentowego o około 7 mld zł w skali roku oraz zwiększyć pokrycie wydatków funduszu rentowego wpływami ze składek z niespełna 60% do około 75% w 2012 r.

Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 16 grudnia 2011 r. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 20 grudnia 2011 r., drugie i trzecie – na posiedzeniu Sejmu 21 grudnia 2011 r. Senat nie wniósł poprawek do ustawy. Prezydent podpisał ustawę 27 grudnia 2011 r. Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2012 r.

powrót ZUS i Prawo pracy Weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________