ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi stołówek szkolnych dla uczniów i pracowników. Stawka VAT

środa, 08 lutego 2012 17:03

Usługi stołówek szkolnych dla uczniów i pracowników. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kiedy i jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi stołówek szkolnych, które sprzedają posiłki uczniom i młodzieży, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym szkoły oraz w przypadku ich finansowania przez ośrodki pomocy społecznej.

Usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), przez stołówki szkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Przy czym zwolnienie to znajduje zastosowanie zarówno w przypadku, gdy wynagrodzenie za ww. usługę świadczoną przez szkołę dla ucznia tej szkoły, uiszczane jest przez ucznia, jak i w przypadku gdy należność ta uiszczana jest (w całości lub w części) przez inny podmiot (np. ośrodki pomocy społecznej).

 

Usługi wyżywienia świadczone przez stołówki szkolne dla pracowników pedagogicznych szkół należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkół w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkoły.

W konsekwencji usługi te od dnia 1 lipca 2011 r. podlegają zwolnieniu od podatku VAT stosownie do §13 ust. 1 pkt 26 w związku z §13 ust. 8 i 9 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392).

Natomiast na podstawie §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 136, poz. 798) zwolnienie powyższe może być stosowane również do usług wykonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Z kolei sprzedaż posiłków dla pracowników niepedagogicznych szkoły jest opodatkowana 8% stawką podatku - zgodnie z §7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649 z późn. zm.) w związku z poz. 7 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia (a od 6 kwietnia 2011 r. na podstawie §7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.).

Stawka obniżona obowiązuje pod warunkiem, że sprzedaż ta sklasyfikowana jest w grupowaniu PKWiU ex 56, według obowiązującej dla celów podatku VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

powrót VAT Usługi stołówek szkolnych dla uczniów i pracowników. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________