ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych

wtorek, 14 lutego 2012 11:47

Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pobierz wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych obowiązujący od dnia 2 stycznia 2012 r.

Minister Finansów, na podstawie upoważnienia określonego w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, określił w drodze rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. nr 160, poz. 1075 z późn. zm.) m.in. wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy oraz podmioty, które wystawiają ten dokument.

Z powodu objęcia obowiązkiem stosowania dokumentu dostawy nowych kategorii podmiotów Minister Finansów dostosował przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia do nowych regulacji ustawowych w drodze rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. nr 292, poz. 1717).

Rozporządzeniem tym wprowadzono wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych dostosowany do obrotu tymi wyrobami, w formie umożliwiającej jego stosowanie we wszystkich, niekiedy wieloetapowych i wielostronnych transakcjach sprzedaży, z powodu których ten dokument jest wystawiany w czterech egzemplarzach.

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

powrót Akcyza Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________