ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Bankowóz. Na bank można odliczyć cały VAT?

czwartek, 16 lutego 2012 21:14

Bankowóz. Na bank można odliczyć cały VAT?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W przypadku niektórych pojazdów, zwanych pojazdami specjalnymi, przysługuje od ich nabycia prawo do odliczenia całości podatku VAT. Są to pojazdy samochodowe będące pojazdami przeznaczeń specjalnych. W załączniku wymieniającym pojazdy specjalne znajduję się także bankowóz.

Z przepisów prawa o ruchu drogowym wynika, że pojazdem specjalnym jest pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

 

Tylko niektóre przeznaczenia pojazdu pozwalają na odliczenia całości kwoty podatku od jego nabycia. Są to następujące przeznaczenia pojazdów specjalnych:

 1. agregat elektryczny/spawalniczy,
 2. bankowóz,
 3. pojazd do prac wiertniczych,
 4. koparka, koparko-spycharka,
 5. ładowarka,
 6. pojazd do oczyszczania dróg,
 7. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 8. pojazd pomocy drogowej,
 9. pojazd do zimowego utrzymania dróg,
 10. żuraw samochodowy,
 11. pogrzebowy.

Pojazdy te winny nadto spełniać warunki i wymagania techniczne określone dla przeznaczeń tych pojazdów. Takie wymagania dla bankowozów przewiduje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 166, poz. 1128) oraz ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 247, poz. 1652).

W jednej z rozstrzyganych przez Naczelny Sąd Administracyjny spraw podatnik dokonał przeróbki samochodu osobowego. W wyniku przymocowania do nadwozia w sposób trwały skrzynki pancernej, pojazd uzyskał cechy samochodu ciężarowego specjalizowanego bankowóz typu C. Podatnik uważał, że może odliczyć cały podatek naliczony od nabycia tego samochodu.

Zdaniem organów podatkowych, nie było podstaw, by stwierdzić, iż podatnikowi prowadzącemu sprzedaż paliw, artykułów wielobranżowych, przemysłowych niezbędnym był do prowadzenia działalności gospodarczej bankowóz. Brak było bowiem racjonalnego uzasadnienia, aby każdy podmiot przewożący gotówkę pochodzącą z utargu z własnej sieci handlowej musiał posiadać bankowóz, tym bardziej, że jak wynika z wyliczeń średni przychód dzienny firmy w jednym punkcie sprzedaży wynosił 12.620 zł, przy czym wielu kupujących płaciło przelewami. Dlatego organy podatkowe uznały, że spółka zakupiła samochód osobowy i nie mogła obniżyć podatku należnego o cały podatek naliczony.

Sąd uznał racje organów podatkowych w tej i kilku innych podobnych sprawach.

powrót VAT Bankowóz. Na bank można odliczyć cały VAT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________