ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe 1% na OPP od emeryta i rencisty

poniedziałek, 20 lutego 2012 16:20

1% na OPP od emeryta i rencisty

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Emeryci i renciści przekazują 1% należnego podatku na organizacje pożytku publicznego na takich samych zasadach jak pozostali podatnicy. Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac zmierzających do zmiany sposobu przekazywania 1% podatku dla organizacji po żytku publicznego przez emerytów i rencistów. Tak stwierdził w odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów.

Świadczeniobiorców organów rentowych obowiązują takie same zasady przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak pozostałych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. pracowników, przedsiębiorców, zleceniobiorców czy osoby bezrobotne pobierające zasiłek.

W konsekwencji, jeżeli emeryt lub rencista chciałby, aby 1% podatku od uzyskanych przez niego dochodów zasilił konto wybranej przez niego organizacji pożytku publicznego, jest obowiązany samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której emeryt lub rencista otrzymał od organu rentowego informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT -11A), jak i roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (PIT-40A).

Minister Finansów podkreślił, iż samodzielne składanie zeznań podatkowych przez emerytów i rencistów nie jest niczym nowym w polskim systemie podatkowym. Funkcjonuje od początku obowiązywania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. od 1992 r., i nigdy nie było kwestionowane przez samych zainteresowanych.

Złożenie zeznania podatkowego na bazie otrzymanego PIT-40A lub PIT -11A daje podatnikowi możliwość opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, a ponadto umożliwia skorzystanie z ulg podatkowych (np. z popularnej wśród tej grupy podatników ulgi rehabilitacyjnej). Pozwala ponadto na przekazanie 1% podatku na działalność społecznie użyteczną realizowaną przez organizacje pożytku publicznego

Zważywszy, że czas na złożenie zeznania podatkowego wynosi minimum dwa miesiące (licząc od ostatniego dnia, w którym organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać PIT-11A/40A za rok podatkowy), oraz biorąc pod uwagę znaczne uproszczenia, jakie dotychczas zostały wprowadzone w jednoprocentowym mechanizmie (w obowiązującym stanie prawnym podatnicy nie muszą już sami dokonywać wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, zachowywać dowodu wpłaty oraz samodzielnie pomniejsza podatku należnego), złożenie zeznania nie powinno stanowić bariery dla świadomych obywateli, którzy chcą decydować o sposobie przeznaczenia 1% podatku od uzyskanych przez nich dochodów.

Tym bardziej, że corocznie w czasie akcji rozliczeniowej podatku dochodowego od osób fizycznych uruchamiane są liczne punkty konsultacyjne zarówno w siedzibach organów podatkowych, jak i w urzędach gminy. Dodatkowo organizowane są dni otwarte w urzędach skarbowych, pracujące soboty, a ponadto wydłużane są godziny pracy administracji podatkowej. Osoby, które nie mogą udać się do siedziby organu podatkowego, informację z zakresu prawa podatkowego (w tym wypełnienia zeznania) mogą uzyskać telefonicznie.

powrót Podatki dochodowe 1% na OPP od emeryta i rencisty

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________