ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie czeskiego stypendium naukowego wypłacanego osobie zamieszkałej w Polsce

wtorek, 21 lutego 2012 14:51

Opodatkowanie czeskiego stypendium naukowego wypłacanego osobie zamieszkałej w Polsce

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dochód z tytułu czeskiego stypendium naukowego podlega opodatkowaniu zarówno w Czechach, jak i w Polsce.

Opodatkowanie czeskiego stypendium naukowego wypłacanego osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i polsko-czeska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1993 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 47, poz. 189) należności otrzymywane na utrzymanie się, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w Czechach wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki i który ma albo bezpośrednio przed przybyciem do Czech miał miejsce zamieszkania w Polsce, nie podlegają opodatkowaniu w Czechach, jeżeli należności te pochodzą ze źródeł spoza Czech.

Oznacza to, że dochód z tytułu czeskiego stypendium naukowego podlega opodatkowaniu zarówno w Czechach, jak i w Polsce. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a ww. umowy, w związku z art. 27 ust. 8 ww. ustawy (metoda wyłączenia z progresją).

Jednocześnie, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie czeskiego stypendium naukowego wypłacanego osobie zamieszkałej w Polsce

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________