ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów i tytoniu do palenia

poniedziałek, 27 lutego 2012 19:39

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów i tytoniu do palenia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów podał średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2011.

Z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2012 r. z średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2011 (M.P.2012, poz. 91) wynika że wyniosły one:

  • papierosów - 501,71 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk,
  • tytoniu do palenia - 357,71 zł w przeliczeniu na kilogram.

Minister Finansów ogłasza średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia, najpóźniej do dnia 1 marca danego roku kalendarzowego, na podstawie informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, na który są obliczane średnie ważone detaliczne ceny sprzedaży – uzyskanych od producentów, importerów oraz podmiotów dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia. W roku 2010 wartości te wyniosły dla:

  • papierosów - 456,84 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk
  • tytoniu do palenia - 291,06 zł w przeliczeniu na kilogram.

Za lata 2010 i 2011 stawkę akcyzy ustala się właśnie w oparciu o średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży. Wcześniej była to cena najpopularniejszej kategorii cenowej papierosów.

powrót Akcyza Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów i tytoniu do palenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________