ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Jaka stawka VAT obowiązuje na desery mleczne?

wtorek, 28 lutego 2012 08:59

Jaka stawka VAT obowiązuje na desery mleczne?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Są wątpliwości, według jakiej stawki VAT należy opodatkować sprzedaż deserów mlecznych, których dominującym składnikiem jest mleko, oraz zawierających inne dodatki (np. zagęstniki, tłuszcze roślinne, aromaty i barwniki, skrobię oraz owoce)?

Producenci wyrobów mlecznych mają wątpliwości dotyczące ustalenia prawidłowej stawki VAT przy sprzedaży deserów mlecznych, a więc produktów, których dominującym składnikiem jest mleko, które to produkty zawierają również inne dodatki (np. zagęstniki, tłuszcze roślinne, aromaty i barwniki, skrobię oraz owoce).

Dostawcy deserów mlecznych stosują dla analogicznych produktów różne stawki VAT, tj.:

  • 5% – traktując desery mleczne jako wyroby mleczarskie objęte grupowaniem PKWiU 10.5. Grupowanie to zasadniczo objęte jest poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) zawierającego wykaz towarów opodatkowanych 5% stawką VAT;
  • 8% – traktując desery mleczne jako pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, objęte grupowaniem PKWiU 10.89.19.0. Grupowanie to zasadniczo objęte jest poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zawierającego wykaz towarów opodatkowanych 8% stawką VAT.

Niektórzy z dostawców otrzymali opinie urzędu statystycznego, zgodnie z którymi tego typu produkty powinny być sklasyfikowane do grupowania PKWiU 10.89.19.0 (pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane), głównie ze względu na obecność w deserach mlecznych składników powodujących utratę przez te wyroby charakteru produktów objętych grupowaniem PKWiU 10.5 (podobna sytuacja miała miejsce w przypadku klasyfikacji przez urząd statystyczny do grupowania PKWiU10.89.19.0 wyrobów seropodobnych).

Niemniej jednak wątpliwości dostawców w omawianym zakresie wynikają również (obok trudności klasyfikacyjnych na gruncie PKWiU) z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 198, poz. 1174) oraz treści uzasadnienia do projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie obniżyło stawkę VAT do 5% dla dostawy m.in. wyrobów seropodobnych (analogów serów) nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU ex 10.89.19.0, CN ex 2106). Ponadto, zgodnie z przepisami rozporządzenia, 5% stawka VAT dla tych produktów może mieć zastosowanie również do przeszłych transakcji, tj. od 1 stycznia 2011 r. Powodem obniżenia stawki VAT na wyroby seropodobne były analogiczne wątpliwości odnośnie do ustalenia prawidłowej stawki VAT, jak w przypadku deserów mlecznych. Świadczy o tym chociażby treść uzasadnienia do projektu rozporządzenia, zgodnie z którym:

"Stosowanie do tych towarów stawki 8% nie wpisywałoby się jednak w przyjęty w sierpniu 2010 r. przez Radę Ministrów Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010–2013. Mając na uwadze wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w zakresie ww. towarów pojawiły się różne interpretacje dotyczące zaklasyfikowania tych towarów, a także potoczne rozumienie wyrobów mleczarskich, które różni się od zakresu grupy PKWiU 10.5: Wyroby mleczarskie, co mogło spowodować, że znaczna część podatników stosowała do tych towarów stawkę 5% zamiast 8%, jak również uwzględniając brak intencji prawodawcy objęcia od 1 stycznia 2011 r. tych towarów wyższą stawką podatku, jest uzasadnione wprowadzenie na te towary stawki 5%".

Niektórzy dostawcy zwracają uwagę, że desery mleczne powinny być opodatkowane według 5% stawki VAT, tak jak wyroby seropodobne. Nie znajdują boweim podstaw do stosowania odmiennej stawki VAT dla tych produktów, gdyż desery mleczne tak jak wyroby seropodobne:

  • są wyrobami, których zasadniczym składnikiem są produkty mleczarskie (w deserach mlecznych procentowa zawartość mleka często przekracza 90%);
  • opodatkowanie deserów mlecznych według 8% stawki VAT nie wpisywałoby się w przyjęty w sierpniu 2010 r. przez Radę Ministrów Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010–2013 (tak jak w odniesieniu do wyrobów seropodobnych, gdzie tło sprawy jest niemalże identyczne);
  • stwarzają analogiczne wątpliwości dotyczące poprawnego ustalenia stawki VAT wynikające z różnic w potocznym rozumieniu zwrotu „wyroby mleczarskie” i zakresu grupy PKWiU 10.5: Wyroby mleczarskie.

Sprawę niebawem rozstrzygnie Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

powrót VAT Jaka stawka VAT obowiązuje na desery mleczne?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________