ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Co się zmieni w zasadach rozliczania tzw. kosztów autorskich?

czwartek, 01 marca 2012 13:39

Co się zmieni w zasadach rozliczania tzw. kosztów autorskich?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Za rok 2013, czyli w zeznaniu składanym do dnia 30 kwietnia 2014 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich rozliczymy na nowych, już nie tak korzystnych zasadach. Sprawdź co się zmieni.

Podatnicy korzystający z praw autorskich oraz praw pokrewnych zostaną objęci za 2013 r. limitem w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Zapłacą oni (jest to grupa ok. 17.000 osób) wyższy podatek, średnio o 7 punktów procentowych. Do budżetu państwa wpłynie więcej o ok. 500 mln zł więcej.

Możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu stanowi wyjątek. Zasadniczo, koszty podatkowe z tytułu jednej umowy o pracę (stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej) wynoszą miesięcznie 111,25 zł, nie więcej niż 1.335 zł za rok podatkowy.

 

Osoba uzyskująca przychody z tytułu umowy o pracę ma zatem prawo stosować wyłącznie koszty określone kwotowo. Podatnik korzystający z praw autorskich lub praw pokrewnych w ramach stosunku pracy, obecnie ma możliwość stosować 50% koszty lub koszty faktycznie poniesione. Fiskus uznał, że jest to szczególna preferencja podatkowa.

Zmiana przepisów dotyczy w pierwszym rzędzie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który odnosi się do kosztów uzyskania przychodów. Koszty tzw. autorskie, czyli 50% zostaną objęte limitem rocznym. Wyniesie on połowę kwoty podstawy obliczenia podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. połowę kwoty 85.528 zł.

Zatem, w ramach kosztów uzyskania przychodów podatnicy korzystający z praw autorskich i praw pokrewnych uwzględnią maksymalnie 42.764 zł. Oznacza to również, że podatnik uzyskujący przychody z ww. tytułów nie będzie mógł zastosować wyższych kosztów do dochodów - po pomniejszeniu ich o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne - w wysokości przekraczającej kwotę 85.528 zł.

Zmianie ulegnie także art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący rozliczania podwyższonych kosztów przez płatnika. Pracodawca-płatnik rozliczając pracownia nadal będzie mógł stosować 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich i praw pokrewnych.

Pracownik będzie mógł natomiast złożyć oświadczenie pracodawcy o niestosowaniu przy obliczani zaliczek na podatek 50% kosztów uzyskania przychodów. Płatnik na podstawie tego oświadczenie przestanie potrącać 50% koszty począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży oświadczenie.

Zapobiegnie to sytuacji, w której pracownik pobiera wynagrodzenie z takimi wyższymi kosztami od więcej niż jednego pracodawcy. W przeciwnym razie, po zakończeniu roku musiałby dokonywać zwrotu nienależnie pobranych zbyt wysokich kosztów.

Nadal będzie istniała możliwość odliczenia od przychodu kosztów w wysokości faktycznie poniesionej, pod warunkiem ich udokumentowania.

powrót Podatki dochodowe Co się zmieni w zasadach rozliczania tzw. kosztów autorskich?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________