ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulga na jedno dziecko. Co się zmieni w 2013?

czwartek, 01 marca 2012 14:41

Ulga na jedno dziecko. Co się zmieni w 2013?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych wychowujący jedno dziecko, których dochody przekroczą pierwszy przedział skali podatkowej nie skorzystają z ulgi na dziecko za 2013 r. Podatnicy korzystający z ulgi na jedno dziecko o wyższych dochodach, to grupa około 300 tys. osób.

Zmiany zaproponowane przez Ministra Finansów w zakresie ulgi na dzieci, tj. ograniczenia ulgi dla podatników posiadających tylko jedno dziecko, których dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne przekracza kwotę 85.528 zł (średnio na małżonka - w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim - 42.764 zł).

 

Podatnik niepozostający w związku małżeńskim posiadający w roku podatkowym wyłącznie 1 dziecko, na które przysługuje odliczenie i uzyskujący w roku podatkowym dochód przekraczający kwotę podstawy obliczenia podatku określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 85.528 zł, nie skorzysta z tej ulgi podatkowej.

Nie skorzystają z ulgi na 1 dziecko małżonkowie, których dochód w roku podatkowym łącznie przekroczy 85.528 zł. Dla ustalenia prawa do odliczenia będą brane pod uwagę dochody każdego z małżonków.

Zatem, z ulgi skorzystają małżonkowie, którzy pracują oboje i ich łącznych dochód w roku podatkowym 2013 nie przekroczy kwoty granicznej, jak i w przypadku gdy jeden z małżonków w roku podatkowym uzyskał dochody w ramach ww. limitu, a drugi nie uzyskał żadnych dochodów.

Warunek pozostawania przez cały rok w związku małżeńskim jest podyktowany tym, że w przypadku osób rozwiedzionych trudno wymagać aby kontaktowały się ze swoim byłym partnerem w celu ustalenie wysokości uzyskanego w roku dochodu (np. brak informacji o miejscu pobytu, wstąpienie w ponowny związek małżeński, brak chęci kontaktowania się z rozwiedzionym małżonkiem i ujawniania mu wysokości uzyskiwanych dochodów).

powrót Podatki dochodowe Ulga na jedno dziecko. Co się zmieni w 2013?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________