ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach

czwartek, 01 marca 2012 08:16

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 1 marca 2012 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca kwotową waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest realizacją zapowiedzi premiera z exposé wygłoszonego 18 listopada 2011 r. Ustawa wprowadza waloryzację kwotową świadczeń emerytalno–rentowych. W 2012 r. wszystkie świadczenia zostaną podniesione o jednakową kwotę 71 zł.

Zasada ta będzie zastosowana również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych.  Ponadto waloryzacji podlegać będzie podstawa wymiaru świadczenia przysługującego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez pomnożenie go przez wskaźnik waloryzacji, odpowiadający wyrażonej w procentach kwotowej podwyżce emerytury lub renty.

Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 4 stycznia 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 10 stycznia br. a drugie na posiedzeniu Sejmu 12 stycznia br. Sejm uchwalił nowelizację 13 stycznia 2012 r. Senat nie wniósł poprawek do ustawy. Prezydent podpisał ustawę 24 stycznia 2012 r.

powrót ZUS i Prawo pracy Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________