ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Od lamp i opraw oświetleniowych zwrot VAT nie przysługuje

poniedziałek, 12 marca 2012 12:06

Od lamp i opraw oświetleniowych zwrot VAT nie przysługuje

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zwrot VAT od materiałów budowlanych nie obejmuje lamp i innych opraw oświetleniowych. Tak uznał w wyroku z dnia 6 marca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I FSK 612/11).

Według Dyrektora izby Skarbowej w Łodzi żyrandol, zwis i lampa wisząca nie stanowią ani urządzeń instalacji elektrycznej, ani jej trwale umiejscowionych elementów - tym samym nie przysługuje od nich zwrot części podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).

 

W ocenie organu podatkowego, zwrot VAT przysługuje tylko na zakup materiałów budowlanych służących do wykonania robót mieszczących się w definicji ustawowej zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy, a nie na wszystkie wydatki ponoszone w związku z remontem.

Zdaniem podatnika zakup opraw oświetleniowych (symbole znajdujące się na fakturach znajdują się w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r., Dz.Urz. MTiB z dnia 2 stycznia 2006 r., pod pozycjami 152 oraz 154) spełniają warunki podane w art. 3 ust. 8 ww. ustawy. Podatnik wskazał również, że jeżeli artykuły o podanych symbolach umieszczone są w wykazie materiałów budowlanych będącego załącznikiem do obwieszczenia Ministra, to za błędne uważa stwierdzenie, iż urządzenia te nie są materiałami budowlanymi, tylko wyposażeniem wnętrz.

Ostatecznie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zauważył, iż w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w dziale 31 w grupowaniu 31.50.25 sklasyfikowano "Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach". Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w normie PN-90/E-01005 "Technika Świetlna - terminologia" pod pojęciem "oprawa oświetleniowa" rozumie się: "urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania strumienia świetlnego jednego lub więcej źródeł światła, zawierające, oprócz źródła światła wszystkie elementy niezbędne do mocowania, ochrony źródła światła i przyłączenia go do sieci zasilającej". Elementy takie jak żyrandol czy lampa wisząca są jedynie "przedłużeniem" oprawy oświetleniowej oraz elementem dekoracyjnym, który nie jest trwale umiejscowiony.

WSA w Łodzi przyznał rację podatnikowi, jednak z taką interpretacją nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny.

powrót VAT Od lamp i opraw oświetleniowych zwrot VAT nie przysługuje

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________