ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Koszty zbycia akcji wniesionych aportem

poniedziałek, 12 marca 2012 13:22

Koszty zbycia akcji wniesionych aportem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Kosztem podatkowym w razie sprzedaży przez spółkę z o.o. akcji nabytych w formie wkładu niepieniężnego (z agio emisyjnym) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za te akcje. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 lutego 2012 r. (I SA/Kr 2186/11).

Podatnik zamierzał wnieść do nowo tworzonej spółki z o.o. aport w postaci akcji w zamian za udziały i chciał się upewnić, czy w momencie sprzedaży tych akcji kosztem uzyskania przychodu dla spółki z o.o. będzie wartość, w jakiej zostały one do niej wniesione. Wystąpił więc z wnioskiem o interpretację indywidualną.

Organy podatkowe uznały, że spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości przewyższającej wartość nominalną udziałów wydanych w zamian za wniesione przez podatnika akcje. Skoro różnica między wartością emisyjną a nominalną udziałów (agio) jest neutralna podatkowo, to nie może zwiększać kosztów uzyskania przychodów w momencie sprzedaży akcji.

WSA w Krakowie w ww. wyroku potwierdził stanowisko organów podatkowych.

powrót Podatki dochodowe Koszty zbycia akcji wniesionych aportem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________