ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kiedy stowarzyszenie może a kiedy nie może korzystać ze zwolnienia od VAT

czwartek, 15 marca 2012 13:26

Kiedy stowarzyszenie może a kiedy nie może korzystać ze zwolnienia od VAT

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Sprawdź kiedy stowarzyszenie, które prowadzi działalność kulturalną i jest podatnikiem VAT może stosować zwolnienie od VAT do świadczonych przez siebie usług kulturalnych. Problem ten może dotyczyć również innych podmiotów świadczących usługi kulturalne, np. prywatnej orkiestry, prywatnego kabaretu, prywatnego teatru (które mogą być zarówno spółką z o.o., spółką cywilną, spółką komandytową, itp).

Stowarzyszenie (organizacja non-profit zarejestrowana w KRS) prowadzi działalność statutową nienastawioną na zyski w zakresie kultury, np. organizacja konkursów, popularyzacje muzyki, pomoc merytoryczna młodym muzykom, warsztaty muzyczne, prowadzenie biblioteki i inne działania zapisane w statucie o charakterze wspierania kultury.

Środki finansowe na działalność statutową pozyskiwane są ze środków publicznych (Ministerstwo, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski) oraz od sponsorów. W związku z takimi okolicznościami stowarzyszenie miało wątpliwość pytanie czy stowarzyszenie w fakturach za organizację koncertów, za prawa autorskie powinno naliczyć podatek VAT, czy też jest ono uprawnione do zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT?

W pierwszej kolejności na podstawie przepisu z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT należy powiedzieć, że zwolnienie z podatku VAT dla usług kulturalnych ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy spełnione są wszystkie wymienione tam przesłanki podmiotowe, czyli gdy usługi te są świadczone przez:

  • podmioty prawa publicznego, czyli podmioty, które funkcjonują w oparciu o prawo publiczne,
  • instytucję kultury w rozumieniu przepisów ustawy ustawy o działalności kulturalnej wpisaną do rejestru takich instytucji prowadzonego organizatora, lub
  • inne podmioty uznane przez przepisy prawa za instytucję o charakterze kulturalnym.

Odnosząc wskazane warunki do wymienionego w pytaniu stowarzyszenia...


powrót VAT Kiedy stowarzyszenie może a kiedy nie może korzystać ze zwolnienia od VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________