ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Rozliczenie roczne podatku za 2011

wtorek, 20 marca 2012 14:39

Rozliczenie roczne podatku za 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Roczne zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia (PIT-28 do 31 stycznia), roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie. Nie warto czekać do ostatniego dnia, rozlicz się wcześniej, wcześniej otrzymasz zwrot nadpłaty!

Aby sporządzić rozliczenie podatku musisz ustalić, z jakiego źródła osiągnąłeś przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym się rozliczysz. Może się również okazać, że w danym roku osiągnąłeś przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co spowoduje, że będziesz zobowiązany do złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

W 2011 r. kwota niepowodująca obowiązku zapłaty podatku wynosiła 3.091 zł. Jednak nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym dochód, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. 3.091 zł), masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Zwalnia ona jedynie z zapłaty podatku. Jeżeli od tego dochodu płatnik pobrał zaliczkę na podatek, zostanie ona Ci zwrócona jako nadpłata podatku.

Rozliczenia rocznego możesz dokonać na każdym aktualnym odpowiednim wzorze formularza PIT. Może być on pobrany ze strony internetowej, z urzędu skarbowego, może to być również ksero.

Składając zeznanie PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 masz możliwość skorzystać z większości obowiązujących ulg i odliczeń.

Należy pamiętać, że możliwość skorzystania z różnych form preferencyjnych oraz odliczeń jest uzależniona od sposobu opodatkowania uzyskanych dochodów i rodzaju składanego zeznania. Na przykład rozliczając dochody wykazywane w PIT-38 i PIT-39 nie skorzystasz z żadnych odliczeń, w PIT-36L masz prawo odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą.

Korzystając z ulg podatkowych, do zeznania należy dołączyć odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych  jest to PIT/D, przy pozostałych odliczeniach PIT/O.

powrót Podatki dochodowe Rozliczenie roczne podatku za 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________