ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kiedy składasz za 2011 PIT-37?

wtorek, 20 marca 2012 14:58

Kiedy składasz za 2011 PIT-37?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Najczęściej składanym zeznaniem jest PIT-37. Sprawdź czy składasz PIT-37 czy może masz obowiązek złożyć inny PIT.

PIT-37 wypełniasz, jeśli uzyskałeś w roku 2011 przychody:

 1. wyłącznie w Polsce,
 2. za pośrednictwem płatnika,
 3. opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody takie jak:
 • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),
 • ze stypendiów,
 • z działalności wykonywanej osobiście (np. z zlecenia),
 • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
 • z tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych.

Jeżeli nie spełniasz wyżej wymienionych warunków, bo w roku podatkowym prowadziłeś działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej lub uzyskałeś dochody z zagranicy, lub masz obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M), a także gdy osiągnąłeś dochody z najmu, wówczas rozliczasz się na formularzu PIT-36, w którym jednocześnie wykazujesz przychody wymienione wyżej (np. wynagrodzenie ze stosunku pracy), jeśli takie osiągnąłeś.

powrót Podatki dochodowe Kiedy składasz za 2011 PIT-37?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________