ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe W oparciu o jakie dokumenty należy się rozliczyć za 2011?

środa, 21 marca 2012 18:09

W oparciu o jakie dokumenty należy się rozliczyć za 2011?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Większość podatników nie sporządza i nie składa przez cały rok deklaracji podatkowych. Stąd mogą powstać wątpliwości jakie dokumenty stanowią podstawę zeznania rocznego.

W rozliczeniu rocznym pomogą informacje sporządzane przez płatników, które mają oni obowiązek przekazać podatnikom w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

 

Jest to:

  • PIT-11, który otrzymujesz, m.in. od zakładu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzędu pracy),
  • PIT-11A, który otrzymujesz od organu rentowego (np. z ZUS), jeśli organ ten nie był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A,
  • PIT-8C, informacja o dochodach z innych źródeł (np. wartość umorzonego zobowiązania) oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (sprzedaż akcji),
  • PIT-R, informujący o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Na podstawie danych zawartych w tych informacjach w zeznaniu wykazujesz:

•  przychody,
•  koszty uzyskania przychodów,
•  dochody (bądź straty),
•  zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz
•  zaliczki pobrane przez płatników.

Może się zdarzyć, że płatnik – mimo ciążącego na nim obowiązku – nie wystawi stosownej informacji. Sytuacja taka nie zwalnia Cię jednak z obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym – na zasadach określonych w ustawie – przychodów otrzymanych za pośrednictwem tego płatnika. Możesz go monitować, aby wystawił Ci deklarację, najlepiej za pośrednictwem listu poleconego.

powrót Podatki dochodowe W oparciu o jakie dokumenty należy się rozliczyć za 2011?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________