ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Pamiętaj: Podpisz zeznanie podatkowe!

środa, 21 marca 2012 19:10

Pamiętaj: Podpisz zeznanie podatkowe!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zeznanie trzeba podpisać. Niepodpisane zeznanie jest nieważne. Jeżeli składasz zeznanie wspólnie z małżonkiem, zeznanie podpisuje również małżonek, chyba że upoważnił Cię do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie dochodów.

W takiej sytuacji wystarczy tylko Twój podpis, ale wówczas musisz pamiętać, że jest to równoznaczne ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania) o posiadaniu upoważnienia od małżonka do złożenia tego wniosku w jego imieniu.

Zeznanie może być podpisane również przez pełnomocnika. Warunkiem jest złożenie do urzędu skarbowego odpowiedniego pełnomocnictwa do podpisywania zeznania. Jeżeli zeznanie składasz wspólnie z małżonkiem, pełnomocnictwo do podpisania zeznania jest skuteczne, gdy zostało udzielone temu samemu pełnomocnikowi przez oboje małżonków. Podpisanie zeznania przez pełnomocnika zwalnia Ciebie oraz małżonka z obowiązku jego podpisania.

Wypełnione zeznanie podatkowe masz obowiązek złożyć do dnia:

•  31 stycznia roku następującego po roku podatkowym - dotyczy to zeznania PIT- 28 (rozliczenie roczne zryczałtowanego podatku dochodowego);
•  30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym - dotyczy to zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39,
do urzędu skarbowego właściwego według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

powrót Podatki dochodowe Pamiętaj: Podpisz zeznanie podatkowe!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________