ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Jak najlepiej złożyć zeznanie roczne?

środa, 21 marca 2012 19:24

Jak najlepiej złożyć zeznanie roczne?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obecnie jest kilka możliwości złożenia zaznania rocznego. Najprościej jest złożyć zeznanie przez Internet. Program e-deklaracje znajdujący się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów jest jedynym programem, który gwarantuje poprawne obliczenie i złożenie zeznania podatkowego oraz to że dotrze ono do właściwego urzędu skarbowego.

Zeznanie możesz:

•  złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego, gdzie otrzymasz potwierdzenie jego złożenia,
•  nadać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska), wówczas będziesz mieć pewność, że list z zeznaniem dotrze do urzędu skarbowego,
•  wrzucić do „urzędomatu” (jest to specjalne urządzenie do przyjmowania dokumentów podatkowych, wydające potwierdzenie ich przyjęcia), które mogą być umieszczone nie tylko w urzędzie skarbowym, ale także w innych miejscach, np. w urzędzie gminy,
•  wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego, w tym również w uproszczony sposób, tj. bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym; dowodem złożenia zeznania w formie elektronicznej jest Urzędowe Poświadczenie odbioru, które zawiera m.in. datę przyjęcia zeznania przez system e-deklaracje decydującą o terminowości złożenia zeznania. Przed  wypełnieniem interaktywnego formularza warto zapoznać się z instrukcją dostęp na stronie: e-deklaracje.gov.pl.

Składając zeznanie podatkowe za 2011 r. należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu swojego identyfikatora podatkowego. Obecnie jest nim numer PESEL albo NIP-1. Numer PESEL wpisują do zeznania osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL i które:

•  nie prowadzą działalności gospodarczej,
•  nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
•  nie są płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków, w zeznaniu podają NIP. Zmiany dotyczące identyfikatorów podatkowych, którymi posługują  się osoby fizyczne, wprowadziła ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 171, poz. 1016).

powrót Podatki dochodowe Jak najlepiej złożyć zeznanie roczne?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________