ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Skutki złozenia zeznania rocznego

środa, 21 marca 2012 19:35

Skutki złozenia zeznania rocznego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeżeli w zeznaniu wykazałeś kwotę nadpłaty podatku, wówczas urząd skarbowy ma na jej zwrot 3 miesiące od dnia złożenia tego zeznania.

Jeżeli jednak złożymy korektę zeznania, termin do zwrotu nadpłaty liczony jest od dnia skorygowania zeznania. W sytuacji gdy mamy zaległości podatkowe przysługująca nam nadpłata zostanie z urzędu zaliczona na poczet tych zaległości.

 

Zwrot nadpłaty następuje:

•  w gotówce (w kasie urzędu lub banku czy innej instytucji, która dla urzędu skarbowego świadczy usługi w zakresie obsługi kasowej; albo przekazem pocztowym), jeżeli nie jesteś zobowiązany do posiadania rachunku bankowego, 
•  na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest podanie jego numeru w formularzu:

•  ZAP-3 - jeżeli jesteś objęty rejestrem PESEL, 
•  NIP-7 - jeżeli nie jesteś objęty rejestrem PESEL lub posługujesz się identyfikatorem podatkowym NIP.

Jeżeli numer rachunku bankowego wskazany w latach wcześniejszych jest nadal aktualny, nie ma potrzeby składania formularza. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu, których wysokość zależy od kwoty nadpłaty. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (tj. 8,80 zł), podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że wystąpimy o jej zwrot. Wówczas zwrot dokonywany jest wyłącznie w kasie urzędu.

Jeżeli w zeznaniu wystąpi różnica między podatkiem należnym a sumą odprowadzonych zaliczek (dopłata), masz obowiązek ją wpłacić w terminie do 31 stycznia dla PIT-28 oraz do 30 kwietnia dla pozostałych zeznań.

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

•  przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie urzędu skarbowego lub na rachunek tego urzędu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
•  w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia Twojego rachunku bankowego lub naszego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Jeżeli nie zapłacisz podatku w terminie, powstanie zaległość podatkowa, od której musisz, bez wezwania urzędu skarbowego, naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę.

Dane adresowe organów podatkowych oraz numery rachunków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl.

powrót Podatki dochodowe Skutki złozenia zeznania rocznego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________