ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Pierniki. Stawka VAT

czwartek, 22 marca 2012 11:07

Pierniki. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź wysokość stawki VAT na sprzedaż pierników.

Pierniki znajdują się w grupowaniu 10.72.12.0 "Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle". Zatem, czy sprzedaż pierników o kodzie PKWiU 2008 r. 10.72.12.0 objęta jest preferencyjną stawką VAT 8%?

Pod poz. 34 załącznika nr 3 do ww. ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku 8%, wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.72.12.0, tj. piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle - wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy.

Podkreślić przy tym należy, iż zgodnie z art. 2 pkt 30 ww. ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Zatem, poz. 34 załącznika nr 3 do ustawy o VAT odnosi się wyłącznie do wafli i opłatków o zawartości wody przekraczającej 10% masy, które są sklasyfikowane, wg PKWiU z 2008 r., w grupowaniu 10.72.12.0. "Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle".

Zasadność tego stanowiska potwierdza dodanie przez ustawodawcę w przedmiotowej pozycji znaku "ex", co oznacza, że określony zakres wyrobów w ww. pozycji 34 jest węższy niż określony w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - 10.72.12.0 (jak wskazano w art. 2 pkt 30 ww. ustawy o VAT).

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT).

A więc, pierniki sklasyfikowane odpowiednio pod symbolem 10.72.12.0 nie mieszczą się w poz. 34 załącznika nr 3 ww. ustawy, zatem nie została spełniona przesłanka do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ww. ustawy o VAT.

Na takim stanowisku stoi Minister Finansów (interpretacja indywidualna z dnia 28 lutego 2012 r.).

powrót VAT Pierniki. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________