ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Czy odprowadzasz podatek za przychody z Google AdSense i innych reklam?

czwartek, 22 marca 2012 13:15

Czy odprowadzasz podatek za przychody z Google AdSense i innych reklam?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak prawidłowo rozliczać podatek od dochodów osiąganych z reklam wyświetlanych w Internecie, na Twojej stronie www lub blogu.

Właściciele stron internetowych, którzy udostępniają je w celu zamieszcza na nich odpłatnej reklamy są wydzierżawiającymi. Według zaś opinii organów podatkowych (np. interpretacja indywidualna z dnia 5 maja 2010 r.), czynsz otrzymywany przez internautów jest przychodem z innych źródeł lub z działalności świadczonej osobiście, a więc dzierżawca jest w tym wypadku płatnikiem i powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Udostępnienie strony www na reklamę może podlegać opodatkowaniu 8,5% ryczałtem. Tak stwierdził  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 lipca 2010 r. Podobnie wcześniej orzekł WSA w Krakowie w wyroku z dnia 5 marca 2010 r.

Ryczałt ewidencjonowany poza działalnością gospodarczą od przychodów z Google AdSense

Najprostszym rozwiązaniem, jeśli masz przychody z reklam wyświetlanych na stronie internetowej, a nie prowadzisz działalności gospodarczej, jest skorzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Udostępnianie miejsca na stronie internetowej pod reklamy jest traktowane jak najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze. Od przychodów z najmu, zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144 poz. 930 z późn. zm.), można płacić podatek zryczałtowany. Stawka podatkowa dla usługi najmu wynosi 8,5% bez względu na wielkość osiąganych przychodów.

Aby rozliczać się ryczałtem należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania, albo do dnia 20 stycznia roku podatkowego, albo gdy rozpoczynasz - najpóźniej w dniu otrzymania pierwszego przychodu. Jeśli rozliczasz się z małżonkiem z podatku dochodowego, wybór ryczałtu dla najmu nie wyklucza potem wspólnego opodatkowania. Jeśli chcesz rozliczyć te przychody, tylko na siebie (a nie po połowie - i na małżonka) w składanym oświadczeniu wskaż, że przychody te zostaną rozliczone wyłącznie na Twoje imię.

W dniu, w którym Google wypłaci Ci pierwszą kwotę z tytułu reklamy (Google AdSense zawiadamia o tym z wyprzedzeniem) od tej kwoty musisz zapłacić podatek. Nie składasz przy tym żadnego zeznania, przychody rozliczysz dopiero w następnym roku, w zeznaniu rocznym, składanym do 31 stycznia (PIT-28).

Rozliczając podatek w ten sposób masz obowiązek prowadzić ewidencję przychodów (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. z 2002 r. nr 209, poz. 1836 ze zm.).

Opodatkowanie według skali podatkowej poza działalnością gospodarczą przychodów z Google AdSense

Przychody z AdSense możesz też opodatkować według skali podatkowej (stawka podatku dochodowego: 18% i 32%) (art. 27 ust.1 stawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zysk jest taki, ze inaczej niż przy rozliczeniu ryczałtu - opodatkowany jest dochód, a więc pomniejszasz przychody o koszty uzyskania przychodu.

Takimi kosztami mogą być opłata za domenę i hosting strony itp. Od przychodów wpłacasz zaliczki na podatek dochodowy do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu w którym osiągnąłeś dochód, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. Nie składamy już ani PIT-5 dla udokumentowania zaliczek na podatek dochodowy, ani PIT-53 (od 2007 r.) . Ostatecznie rozliczasz podatek w zeznaniu rocznym, które składasz do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Rozliczając podatek w ten sposób masz obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Opodatkowanie przychodów z Google AdSense w ramach działalności gospodarczej

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą wszelkie uzyskane przychody rozliczasz na takich samych zasadach, ujmując je w KPiR lun w księgach rachunkowych (jeśli masz obowiązek je prowadzić). Uwzględniasz przy tym koszty uzyskania przychodu w poniesionej wysokości.

Możliwe jest również opodatkowanie jednolitą stawką liniową - 19%, jeżeli w ten sposób opodatkowana jest Twoja działalność lub taką formę wybierzesz (także konieczne jest oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania). Opodatkowana jest już pierwsza złotówka z tego tytułu.

Reklama w Internecie a VAT

Uwaga! Z tytułu uzyskiwanych przychodów z reklam w Internecie możesz stać się podatnikiem VAT! Nie jest przy tym istotne czy zarejestruje się jako taki podatnik w urzędzie skarbowym. Jednak spokojnie, przychody z reklam muszą być naprawdę ogromne abyś stał się podatnikiem VAT z tego tytułu. Limit w roku 2012 to 150.000 zł. Do tego momentu jesteś zwolniony podmiotowo z podatku.

Oczywiście z faktur VAT za domenę i hosting, jako podatnikowi VAT będzie Ci przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Deklarację VAT składasz do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego (obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku na zasadach ogólnych).

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

powrót Podatki dochodowe Czy odprowadzasz podatek za przychody z Google AdSense i innych reklam?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________