ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Trybunał Konstytucyjny zajmie się brakiem zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych

piątek, 23 marca 2012 12:31

Trybunał Konstytucyjny zajmie się brakiem zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 29 marca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący braku zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych (K 27/08).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. w części w jakiej przepis ten wyłącza stosowanie zwolnienia od podatku wobec alimentów ustalonych w ugodach sądowych - z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ww. ustawy alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia są zwolnione od podatku. Brak opodatkowania dotyczy również dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny. Natomiast zgodnie z  kwestionowanym przepisem zwolnione są od podatku alimenty na rzecz innych osób niż wymienione powyżej, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Zdaniem wnioskodawcy w kwestionowanym przepisie ustawodawca zróżnicował sytuację podatników uzależniając ją od sposobu ustalenia przychodów. Stosując zwolnienie od podatku tylko wobec alimentów zasądzonych wyrokami sądowymi wyłączył tę ulgę wobec alimentów ustalonych w umowach i w ugodach sądowych, co jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości.

W ocenie wnioskodawcy sytuacja, w której ustawodawca zachęca strony do zakończenia postępowania ugodą, a jednocześnie nakłada na osobę, która ją zaakceptowała, sankcję finansową w postaci obowiązku zapłacenia podatku od alimentów, narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

 

 

powrót Podatki dochodowe Trybunał Konstytucyjny zajmie się brakiem zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________