ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Uproszczony dokument dostawy wyrobów węglowych

wtorek, 27 marca 2012 18:49

Uproszczony dokument dostawy wyrobów węglowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 3 kwietnia 2012 r. zaczyna obowiązywać uproszczona forma dokumentu dostawy wyrobów węglowych.

Uproszczoną formę dokumentu dostawy wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. poz. 307).

Dokument dostawy w formie uproszczonej ma zastosowanie przy sprzedaży wyrobów węglowych, które nie są przeznaczone do działalności gospodarczej, a do transakcji których podmiotami są, np. gospodarstwa domowe.

Wystawia się do w dwóch egzemplarzach, a nie jak zwykły dokument, w czterech.

W przypadku wyrobów węglowych przeznaczonych do działalności gospodarczej uproszczona forma dokumentu może być stosowana jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami została wystawiona faktura VAT, która została dołączona do dokumentu dostawy. Z możliwości takiej będzie można korzystać gdy wystawiona faktura nie będzie zawierała takich danych jak: nazwa, kod CN i ilość wyrobów węglowych, ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, podpis podmiotu sprzedającego lub osoby reprezentującej ten podmiot oraz podpis odbierającego lub osoby go reprezentującej. Faktura VAT zawierająca ww. dane może zastąpić dokument dostawy.

Ułatwienia w stosowaniu dokumentu dostawy dotyczą również przypadku przemieszczenia wyrobów węglowych w sposób ciągły na podstawie umów długoterminowych bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego dokonującego sprzedaży do podmiotu nabywającego oraz w obrocie międzynarodowym.

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych forma uproszczona

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

powrót Akcyza Uproszczony dokument dostawy wyrobów węglowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________