ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dotacja dla spółdzielni socjalnej. Jak rozliczyć?

wtorek, 27 marca 2012 22:18

Dotacja dla spółdzielni socjalnej. Jak rozliczyć?

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Sprawdź, jak rozliczyć dotację otrzymaną przez spółdzielnię socjalną oraz czy kwoty wydatkowane z tej dotacji na cele statutowe spółdzielni socjalnej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność statutową polegającą na reintegracji społecznej i zawodowej jej członków, w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. nr 94, poz. 651 ze zm.).

 

W ramach swojej działalności spółdzielnia prowadzi księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości. W roku 2011 spółdzielnia otrzymała dotacje na cele statutowe, które zaksięgowała na pozostałe przychody operacyjne. WW. kwoty wydatkowała w części na inwestycyjne (konto 080) oraz reintegrację społeczną i zawodową członków, w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Czy w świetle postanowień art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ww. dochód wykazany w zeznaniu CIT-8 za rok 2011 korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011?

Jak należy rozumieć zapis ze wskazanego przepisu: „w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów”?...


powrót Podatki dochodowe Dotacja dla spółdzielni socjalnej. Jak rozliczyć?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________