ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nowe wzory IFT-3/IFT-3R oraz IFT/A

poniedziałek, 02 kwietnia 2012 09:59

Nowe wzory IFT-3/IFT-3R oraz IFT/A

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Weszły w życie nowe wzory informacji podatkowych IFT-3/IFT-3R oraz IFT/A.

Obowiązuje nowy wzór formularza IFT-3/IFT-3R, tj. informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy oraz załącznik do niego, IFT/A, tj. informacji o numerach rachunków i wysokości przychodów(dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy.

 

W dniu 31 marca 2012 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz.U. nr 356).

Informacje te składa podmiot wypłacający do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu wypłacającego albo w razie zaprzestania działalności przez tym terminem, w terminie do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek faktycznego lub pośredniego odbiorcy w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Informację składają wypłacający odbiorcom, którzy nie mają w Polsce miejsca zamieszkania i którzy ze względu na swoją rezydencję w całości opodatkowują swoje dochody:

  • w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
  • na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych.

W informacji wykazuje się dochody, m.in. z odsetek:

  • uzyskiwanych w bankach położonych w Polsce przez obywateli z innych krajów UE,
  • wypłacanych lub stawianych do dyspozycji, związanych z wierzytelnościami wszelkiego rodzaju, a w szczególności ze skarbowych papierów wartościowych, z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi papierami, obligacjami i skryptami dłużnymi, z wyjątkiem opłat karnych za opóźnione płatności,
  • uzyskiwanych bezpośrednio lub za pośrednictwem pośredniego odbiorcy, wypłacanych przez fundusze inwestycyjne lub przedsiębiorstwa wspólnego inwestowania ustanowione poza terytorium UE.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: dla podatnika i dla urzędu skarbowego.

powrót Podatki dochodowe Nowe wzory IFT-3/IFT-3R oraz IFT/A

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________