ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Obowiązuje nowy wzór PIT-8AR oraz IFT-1/IFT-1R

poniedziałek, 02 kwietnia 2012 11:09

Obowiązuje nowy wzór PIT-8AR oraz IFT-1/IFT-1R

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 31 marca 2012 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji podatkowych, które będą miały zastosowanie do rozliczeń od dnia 1 stycznia 2012 r., jednak z obowiązkiem ich składania dopiero od dnia 31 marca 2012 r.

Wprowadza je rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 355). Rozliczenia złożone wcześniej będą ważne.

Zmiany dotyczą następujących wzorów formularzy:

  • PIT-8AR - Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • IFT-1/IFT-1R -Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

PIT-8AR składają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którzy są zobowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego - płatnicy - od:

  • odsetek od pożyczek,
  • odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
  • odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania.

Deklarację tę składa się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku zaprzestania działalności, przed tym terminem - do dnia zaprzestania tej działalności, według właściwości miejsca zamieszkania płatnika, lub gdy płatnik nie jest osobą fizyczną według miejsca siedziby, a gdy płatnik nie ma siedziby, według miejsca prowadzenia działalności.

powrót Podatki dochodowe Obowiązuje nowy wzór PIT-8AR oraz IFT-1/IFT-1R

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________